Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie van oefentherapie Cesar.

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen, schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Maar er zijn ook kinderen bij wie deze ontwikkeling niet vanzelf gaat. Bijvoorbeeld:

  • onrustige baby's
  • baby's die te laat gaan lopen
  • billenschuivende baby's
  • kinderen die vaak vallen of struikelen
  • moeite met schrijven
  • onhandige kinderen

Door middel van spel en bewegen wordt de achterstand in bewegen verminderd of opgeheven en zal het kind plezier in bewegen gaan ervaren en een gezonde motoriek ontwikkelen.

Werkwijze

Na aanmelding bij Monique Benschop vindt er op basis van de hulpvraag een motorisch onderzoek plaats. Op basis van deze onderzoeksgegevens stelt zij de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken, zodat het duidelijk wordt op welke wijze aan de hulpvraag gewerkt wordt.Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/ verzorgers en betrokkenen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.