Kwaliteit

Karin Tak en Monique Benschop

Om kwaliteit te behouden en te verbeteren richten we ons op het volgende:

Lidmaatschap VvOCM

De medewerkers van onze praktijk zijn lid van de beroepsvereniging: Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.
www.vvocm.nl

Kwaliteitsregister Paramedici

De medewerkers van onze praktijk voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het "Kwaliteitsregister Paramedici". Iedere 5 jaar volgt een herregistratie. Zo wordt de continuïteit van de kwaliteit gegarandeerd.
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Karin Tak: 89901125094
Monique Benschop: 09903517394

Kwaliteitsregister Kinderoefentherapie

Sinds januari 2008 is er een kwaliteitsregister Kinderoefentherapie ingesteld. De Kinderoefentherapeuten in onze praktijk zijn hierin ingeschreven.
www.kinderoefentherapie.nl

Intercollegiale overleggroepen

De medewerkers van onze praktijk nemen deel aan intercollegiale overleggroepen in de regio. De Kinderoefentherapeuten nemen deel aan een intercollegiaal overleg wat uitsluitend uit Kinderoefentherapeuten bestaat.

Bij- en nascholing

Om onze vakkennis te blijven ontwikkelen wordt er jaarlijks bij- en nascholing gevolgd.